Jag vill börja med att utfärda en varning innan ni surfar runt på min sida.
Att skaffa en burma kan vara vanebildande. Att surfa runt och läsa om burmor leder snabbt till ett behov av att själv få äga en. När man väl har en i sin ägo så vill man ha fler…
Det mest utmärkande för burmor är att de är otroligt sociala. Har du en burma har
du aldrig tråkigt och ensamt – möjligen blir du ibland uttröttad av den envetna
uppmärksamheten. Att lära den gå i sele är nästan lika enkelt som att lära en hundvalp koppelvana. Burmorna kan man lätt få att göra små konster tex apportera om man har tillgång till lite godis och fantasi.

I would like to issue a warning before you surf around my site. Getting a Burmese can
be habit-forming. The surf around and read about burmeses quickly leads to a need of
owning one. Once ypu have one in your possesion, you want one more…
The most distinctive feature of the burmese is that they are incredibly social.
With a burmese you never feel bored or lonely/

Läs mer om rasen på Burmaklubbens hemsida/ Read more about burmeses at the Swedish burmese club